Picture desciription: This text is shown on mouse over the image (Improving your search rank)

Torsdag den 23. Juni 2016, kl.21:00

Invitation til Sankt Hans

Grundejerforeningen inviterer alle til Sankt Hans aften. Vi mødes ved enden af Birkedalen kl. 21.00, hvor vi traditionen tro, vil starte med at der bliver uddelt fakler. Vi går i samlet flok til stranden, og tænder bålet og hygger os med sang & samvær.

Intet bål uden brænde !
Så venligst husk på, at I gerne må aflevere “småt & stort træ & busk-brændbart” til bålet. Bær det ned til bålet på stranden. Jo mere brænde – jo flottere bål.

Søndag formiddag den 19. juni kl. 10.30 er der “fælles hygge med let oprydning og klargøring”. Vi gør bålet klar og rydder op på strandgrunden. Tag lidt redskaber og en køletaske med!

Bedste hilsner
Sankt Hans Udvalget

Generalforsamling - Onsdag den 2. Marts 2016 - Referat-Regnskab-Budget

Birkedalens Grundejerforening

Der er nu blevet afholdt Generalforsamling i Birkedalens Grundejerforening

Onsdag d. 2. marts 2016 på Jenners Seaside • Havnevej 20 • 2670 Greve

Referat, Regnskab og Budget mv kan nu ses her på hjemmesiden.

Regnskab og Budget kan ses under menu 'Foreningen/Regnskab&Budget'

Fastelavn = Søndag 21. Februar 2016, kl.10:00 (ved nr.16)

Så er det tid til tilmelding til årets fastelavnsfest her på vejen. Tilmeld dig med antal børn per sms til Malene på: 2674 2634. Vi sørger for tønder, slikposer og fastelavnsboller. Medbring gerne lidt kaffe og kage til voksne. Frist for tilmelding er 14/2. Vel mødt udklædt....

Træerne: Skader efter det massive snefald

Status 2016-01-15: Der mangler stadig at blive skåret nogle grene af på træerne nede på strandengrunden, vi har rettet henvendelse til vores Gartner, men han har desværre meget travlt.

Mvh Træudvalget

Brændeovn - Forskrift om brug af fastbrændelsesovne

Venligst bemærk, at Greve Kommune er en af de få kommuner som har en 'forskrift om brug af fastbrændelsesovne'. Man skal naturligvis leve op til de retningslinier som er beskrevet heri ;o)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

23-06-2015

Sankt Hans 2015

Grundejerforeningen inviterer alle til Sankt Hans aften.

Vi mødes ved enden af Birkedalen kl.21.00, hvor aftenen, traditionen tro, vil starte med at der bliver uddelt fakler. Vi går i samlet flok til stranden, og tænder bålet og hygger os med sang & samvær.
Intet bål uden brænde ! Så venligst husk på, at I gerne må aflevere “småt & stort brændbart” på Birkedalenʼs Strandgrund. Læg det indenfor på grunden (eller vent gerne til søndag), - og vi sørger samlet for at det bliver lagt klar til Sank Hansaften.

Søndag formiddag den 21. juni kl.10.00 er der “fælles hygge med let oprydning og klargøring”.
Vi gør bålet klar og rydder op på grunden. Tag din rive, grensaks og en køletaske med !

Bedste Hilsner

Sankt Hans Udvalget

23-06-2015

Sankt Hans 2015

Grundejerforeningen inviterer alle til Sankt Hans aften.

Vi mødes ved enden af Birkedalen kl.21.00, hvor aftenen, traditionen tro, vil starte med at der bliver uddelt fakler. Vi går i samlet flok til stranden, og tænder bålet og hygger os med sang & samvær.
Intet bål uden brænde ! Så venligst husk på, at I gerne må aflevere “småt & stort brændbart” på Birkedalenʼs Strandgrund. Læg det indenfor på grunden (eller vent gerne til søndag), - og vi sørger samlet for at det bliver lagt klar til Sank Hansaften.

Søndag formiddag den 21. juni kl.10.00 er der “fælles hygge med let oprydning og klargøring”.
Vi gør bålet klar og rydder op på grunden. Tag din rive, grensaks og en køletaske med !

Bedste Hilsner

Sankt Hans Udvalget

Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden

Sankt Hans 2014

Sankt Hans aften. Vi mødtes for enden af Birkedalen kl. 21.00, hvor der blev uddelt fakler. Herefter gik vi i samlet flok til stranden. Bålet blev tændt og der var sang & samvær.

 

Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden

Fastelavn 2014

Fastelavn i Birkedalens Grundejerforening - Søndag 2/3.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu !!!

Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden

Nabohjælp - App

Med nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med huset i bla ferierne. Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for jer. Erfaringer viser nemlig, at du med Nabohjælp kan undgå op til hvert 4. indbrud. Og så er det gratis at være med. Nabohjælp er lavet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.
 
Læs mere her:

Kontakt os

Find os her